Proudový detektor obsazení pro 5 úseků

Detektor na indukčním principu poskytuje plné oddělení od kolejového napájení a nezpůsobuje tak viditelnou změnu rychlosti při přejezdu z nedetekovaného úseku do detekovaného. Lze jej použít i ve smyčce, protože nijak nezávisí na polaritě. Výstupy se připojují na vstupy návěstních dekodérů, scénických dekodérů, lze použít i vstupy servodekodérů nebo výhybkových dekodérů nejsou-li použity k jejich přímému ovládání.

599,00 Kč
cena včetně DPH nezahrnuje cenu dopravy bez DPH 495,04 Kč