Návěstní dekodér

Dekodér pro připojení deseti návěstidel, s automatickou volbou návěstního znaku v závislosti na postavené cestě, respektující rychlostní návěstní soustavu ČD/ČSD, s vazbou vjezdového návěstidla na odjezdovém. V provedení od června 2023 umožňuje napájení po kabelu LocoNetu.

Je možné objednat i provedení pro návěstidla s dekodéry Scom. Připravuje se update, umožňující uživateli volbu mezi standardním připojením a Scom.

Umožňuje také připojení přejezdového výstražného zařízeni  

850,00 Kč
cena včetně DPH nezahrnuje cenu dopravy bez DPH 702,48 Kč